Ελληνικά
Giriş Tarihi : 28-09-2016 17:03   Güncelleme : 28-09-2016 17:03

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ: Η αναγνώριση πλασματικών ετών δεν ωφελεί για σύνταξη από διαδοχική ασφάλιση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ: Η αναγνώριση πλασματικών ετών δεν ωφελεί για σύνταξη από διαδοχική ασφάλιση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ:

Η αναγνώριση πλασματικών ετών δεν ωφελεί για σύνταξη από διαδοχική ασφάλιση

Διευκρινίσεις για τον τρόπο απονομής σύνταξης για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης παρέχει το ΙΚΑ, από τις οποίες προκύπτει ότι η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν λαμβάνεται υπόψιν για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται.

Σε σχετική εγκύκλιο, τονίζεται ότι η σύνταξη απονέμεται από τον τελευταίο φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο δικαιούχος.

Προϋποθέσεις είναι να έχουν πραγματοποιηθεί 1.500 Ημέρες Ασφάλισης (ΗΑ) στο συγκεκριμένο φορέα, από τις οποίες οι 500 ΗΑ την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης ή 1.000 ΗΑ από τις οποίες τις 300 ΗΑ την τελευταία πενταετία.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται σχετική γνωμοδότηση (408/1995) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία οι 1.500 ημέρες εργασίας, πρέπει να είναι ημέρες πραγματικής εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν πλασματικός χρόνος ασφάλισης, όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος ανεργίας. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η στρατιωτική υπηρεσία, η οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη συμπλήρωση των 1.500 ή των 1.000 ημερών ασφάλισης, καθώς και για τις 300 ημέρες ασφάλισης, στις περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου και εφόσον συμπίπτουν χρονικά με τις 1.000 ημέρες ασφάλισης.

 

AdminAdmin