Batı Trakya
Giriş Tarihi : 23-12-2015 19:18   Güncelleme : 23-12-2015 19:18

POTAMİ partisi lehte, İlhan Ahmet ''Birlikte Yaşama'' yasasına karşı!!

POTAMİ partisi lehte, İlhan Ahmet ''Birlikte Yaşama'' yasasına karşı!!

İlhan Ahmet'in açıklaması:

“Birlikte Yaşama Sözleşmesi” yasa tasarısının meclis genel kurulunda bugün yapılacak oylamasında neden yer almayacağıma dair açıklamam

SyrizAnel hükümetinin Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve eşcinsel çiftlerin “birlikte yaşama sözleşmesi” kapsamına alınmasını öngören yasa tasarısı bugün meclis gündemine getirilmiştir.
SYRİZA’nın, birlikte yaşama sözleşmelerini eşcinsel çiftleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde düzenlediği bu yasa tasarısının parlamentoda bugünkü oylamasına katılmadığımı, buradan tüm kamuoyuna duyurmak isterim.
Rodop Milletvekili olduğum POTAMİ partisinin bahse konu yasa tasarısı için lehte oy kullanma yönünde kararı olmasına karşın, şahsi olarak dünya görüşüm ve dini itikatlarım çerçevesinde kullandığım inisiyatif ile genel başkanımızın da aksi yönde bir müdahalesi olmaksızın, parlamentodaki oylamaya katılmamayı uygun buldum.
Hepimizin malumu olduğu üzere, farklı tercihleri olan kişilerin içinde yaşadıkları toplum tarafından kabulü kolay olmamakta, dolayısıyla hemen her ülkede LGTB hakları konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Her ne kadar insan hakları çerçevesinde bireysel haklara karşı saygım olsa da, eşcinsel çiftlerin özellikle çocuk edinerek ebeveyn olmasının da önünü açacak olan böylesi bir düzenlemenin toplumsal yapıda yol açacağı zararı göz önüne aldığımda, İslâmî değerlere ve geleneksel aile anlayışına bağlı bir kişi olarak, bu tasarının yasalaşması yönündeki oylamada meclis genel kurulunda yer almamayı tercih ettiğimi dikkatinize sunmak isterim.
Saygılarımla
Rodop Milletvekili
Av. İlhan AHMET

AdminAdmin