Batı Trakya
Giriş Tarihi : 02-12-2015 08:16   Güncelleme : 02-12-2015 08:16

İlhan AHMET Mecliste, tütün ve hayvan besicileri için konuştu -VİDEO-

İlhan AHMET Mecliste, tütün ve hayvan besicileri için konuştu -VİDEO-

POTAMİ Rodop Milletvekili İlhan AHMET, 30 Kasım Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu’nda Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’nın hayvan besicileri için otlakların dağıtımını düzenleyen kanun teklifi hakkında söz aldı.

İlhan AHMET konuşmasında, Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’nın söz konusu kanun teklifinin bazı maddelerinin derhal geri alınmasını talep ederken, bazı maddeleri hakkında değişiklik önerisinde bulundu.

Gerek tüm ülke çiftçilerini, özellikle de nüfusunun önemli bir kısmı kırsal alanda yaşayan ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan milletvekili olduğu Rodop İli’ndeki çiftçileri yakından ilgilendiren söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak İlhan AHMET, şu hususlara ayrıca dikkati çekerek teklif edilen kanun maddelerine öneriler getirdi;
 
“Tütün üreticileri için ELGA sigorta primlerinde indirime gidilmelidir”

1. Yunanistan Devlet Tarım Tazminatları Kurumu (ELGA)’na ödenen yıllık sigorta primlerinde tütün üreticileri için indirim talep eden İlhan AHMET, bu tutuarın yıllık dönüm başı 22 Euro’dan en az üçte birine düşürülmesini istedi. İlhan AHMET, SyrizAnel hükümetinin Meclis Genel Kurulu’na getirilen söz konusu kanun teklifinde bir diğer tarımsal ürün olan zeytin için dönüm başı fiyatta yarı yarıya indirimi öngörürken (3,5’ten 1,5’e), aynı düzenlemeyi tütün için getirmiyor olmasının büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Tütünün ELGA sigorta primi tutarının diğer ürünlere göre (pamuk 6 euro, buğday 2 euro, hayvansal gıda 4 euro) zaten çok yüksek olduğunu belirten milletvekili, bu adaletsizliği ilaveten ortaya çıkan zararlarının da tazmin edilmemesi karşısında tütün üreticisinin artık ELGA sigorta primlerini ödeyemeyecek duruma geldiğinin altını çizdi.    


2. SyrizAnel hükümetince Meclis Genel Kurulu’na sunulan bahse konu kanun, tarımsal ürünlerde yıllık ödenmesi gereken ELGA sigorta primi miktarının, bundan böyle söz konusu tarım ürünü için üretildiği il yada bölgeye göre değil, tüm Yunanistan genelindeki üretim ortalamasına göre hesaplanacağını öngörmektedir. Milletvekili İlhan AHMET, düzenlemenin bu şekliyle kabul edilmesinin ELGA sigorta primlerinde düşüşe değil, tam tersi, dönüm başı ödenecek miktarı 5 katına kadar çıkabilme ihtimalini doğuracağını vurguladı.

Rodop İli’nde basma tütünde ortamalanın dönüm başı 120 kg, diğer illerde ise basma dışındaki tütün çeşitlerinde bu ortalamanın dönüm başı 400 kg kadar çıktığını belirten İlhan AHMET, bu verilere göre yıllık olarak ödenecek olan ELGA sigorta pirimi tutarında büyük artışa neden olacağını kaydetti.

Tütün üreticisi açısından kabul edilemez yüksek rakamlar doğuracak olan bu düzenlemenin söz konusu maddesinin derhal geri çekilmesi yönünde ilgili Bakan’a çağrıda bulunan millletvekili, yeni yasada tütün üreticileri için sigorta primi rakamlarını yükseltici değil, mevcut sigorta primlerini üçte bire kadar düşürecek bir düzenlemeyi talep etti.

3. Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İlhan AHMET, SyrizAnel hükümetinin daha öncede çiftçileri oldukça zora sokan çiftçiye vergi muafiyetini kaldıran, vergi yüzdesini yüzde 25’e çıkaran, tarım petrolü kullanımını durduran, KDV (ΦΠΑ) oranını arttıran, ΟΓΑ  sağlık sigortası primlerini arttırmayı öngören bir dizi karara imza attıklarını hatırlatarak, şimdi de söz konusu bu kanun ile ELGA sigorta primlerini artırılmayı öngörmesinin çiftçiler için adeta yıkım demek olacağını vurguladı.

Çiftçinin elini rahatlatacak tek çözüm olarak, balık üreticilerinde olduğu gibi ELGA sigorta primi ödemesinin isteğe bağlı olacak şekilde düzenlenmesini öneren İlhan AHMET, tütün üreticisine de istisna getirilerek, zorunluluk şartının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

“Hayvan besicilerinin otlak sorunu çözülmeli ve ağıl ve damlara yasal statü kazandırılmalıdır”

4. Milletvekili İlhan AHMET konuşmasında, hayvan besicilerinin otlak sorununa da değinerek, bu yeni kanunda, yüzlerce hayvan besicisinin Avrupa Birliği primlerinden yararlanmasına mani olan otlak eksikliğine çözüm getirilecek düzenlemelerin yer alması gerektiğini söyleyerek, oylamaya sunulacak olan sözkonusu kanunun bu hali ile mevcut soruna Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti açısından herhangi bir iyileştirme getirmediğini özellikle belirtti.

5. Köy sınırları içindeki hayvan besleme ağıllarına çalışma izni verilme süresinin uzatılmasını da talep eden milletvekili, Rodop İli’nde çok sayıda hayvan besicisinin yerleşim sorunu olduğunu vurgulayarak, özellikle köy yerleşim sınırları içinde olan (εντός οικισμού) damlara da yasallaşma (νομιμοποίηση) hakkı tanınması gerekliliği üzerinde durdu.

AdminAdmin