Avrupa
Giriş Tarihi : 26-02-2015 10:10   Güncelleme : 26-02-2015 10:10

Tartışmalı 'İslam Yasa Tasarısı' Meclisten geçti!

Tartışmalı 'İslam Yasa Tasarısı' Meclisten geçti!

Avusturya'da tartışmalara neden olan "İslam Yasa Tasarısı", Meclis Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaştı.

Avusturya'da Meclis Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul edilen İslam Yasası, ülkede yaşayan Müslümanların dini hayatını olumsuz etkileyecek maddeler içeriyor.

Müslümanların, "İslam cemaati için ayrı bir yasa talebi, eşit haklar ve dış finansman yasağı" konularındaki endişelerini dikkate almayan yasada, din ve örgütlenme özgürlüğü ile eşitlik haklarını ihlal eden maddeler bulunuyor.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ŞÜPHE

Yasada, Müslümanlara yönelik suçlayıcı ifadeler yer alıyor. Müslümanların "devlete ve topluma karşı olumlu tutum içinde olmaları", "yasa dışı girişimlerde bulunmamaları" ve "yasalara uymaları" gibi ifadeler ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerine aykırı görülüyor.

YURTDIŞINDAN İMAM GELEMEYECEK

Tasarıda yurt dışından gelen imamların ve finansmanın engellenmesini öngören "yurt dışından finansman yasağı" maddesi kırmızı çizgi olarak adlandırılmıştı. Bu madde Türkiye'den gelen ve camilerde vazife yapan 65 imamı doğrudan etkileyecek. Son değişikliğe göre yurt dışından gelen imamlar, kanun yürürlüğe girdikten bir sene sonra ülkeden ayrılacak. Yurt dışından gelen imamların yerine Avusturya'da yetişmiş imamların istihdam edilmesi planlanıyor.

İPTAL YETKİSİ

Tasarıdan çıkarılması istenen maddelerden bir diğeri "Bakanlar kurulunun, bir dini cemaati tanıması ve lağvedilmesinde yetkili olması"ydı. Söz konusu yetkinin başbakandan alınıp bakanlar kuruluna verilmesi, Müslümanlar açısından yeterli bulunmuyor. Söz konusu madde aşırı sağcı bir iktidarın Müslümanlara ait dini cemaat ve dernekleri lağvedeceği endişelerini güçlendiriyor.

İMAM YETİŞTİRİLMESİ

Yasaya göre "sadece üniversitede kurulacak İslam teolojisi bölümünden mezun olanlar" imam olabilecek. İmam yetiştirecek öğretim üyelerinin seçilmesinde cemaatin onayı aransa da müfredatın ve eğitim verecek kadronun tek taraflı olarak devlet tarafından belirlenmesi yetiştirilecek imamların ehliyetini sorgulanır hale getiriyor. Avusturya'daki üniversitelerde yetişecek imamların camilerde Almanca vaaz verme ihtimali Müslümanları endişeye sevk ediyor.

CAMİLERİN KAPATILMASI

Yasaya göre dernek bünyesindeki camilerin tüzel kişiliğe geçmemeleri halinde kapatılmaları söz konusu. Tasarıda "Tüzel kişilik düzenlemesine göre amacı dini topluma dair dini içerikleri yaymak olan dernekler kapatılacaktır" ifadeleri yer alıyor. Bu maddeyle devlet, camilerin kontrol ve denetimini artırmak istiyor. Yasada yapılan değişiklikle camilerin dönüşüm süreci 3 ay daha uzatıldı.

DİNİ ETKİNLİKLER

Yasaya göre dini cemaatlerin düzenleyeceği etkinlikler "güvenlik" gerekçesiyle iptal edilebilecek. Yasada, "toplumsal güvenlik, nizam ve sağlığın ya da milli güvenliğin, diğer fertlerin güvenliğinin, hak veya özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabileceği düşünülen etkinliklerin iptal edilebileceği" belirtiliyor.

CEMAATİN SORUMLULUĞU

Yasaya göre kurulacak olan Avusturya İslam Topluluğu, devlete hesap veren, Müslümanlardan hesap soran bir konuma yükselecek. Bakanlar kurulunun izni ve onayı olmadan cemaat kurulamazken, cemaatin izni olmadan cami açma ve imam ataması yapılamayacak. Son değişiklikle imamların maaşlarının cemaat tarafından verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre camilerde görev yapan imamlar, maaşlarını cemaatten alacak.

AdminAdmin