Batı Trakya
Giriş Tarihi : 08-12-2014 01:45   Güncelleme : 08-12-2014 01:45

ENCÜMEN SEÇİMLERİNE HAYIR DİYORUM...

ENCÜMEN SEÇİMLERİNE HAYIR DİYORUM...
Yunan Hükümeti, 16 Aralık Salı günü Batı Trakya Azınlık okullarında Encümen seçimleri yapılacağını ilan etmiş!!!

İlan eder…

Devlettir.

Hükümettir.

Yunan Devleti ve Hükümeti, “minareyi çalan kılıfını hazırlar” misali, önceki seneler çıkardığı kanun ve kararnamelerle GASPETTİĞİ ENCÜMEN HEYET haklarını, GÖSTERMELİK ENCÜMEN SEÇİMLERİYLE örtbas ediyor ve emeğe de devam ediyor.

Encümen Heyetlerinin EN ÖNEMLİ YETKİSİ, Okula alınacak Öğretmenleri görevlendirme ve onlarla sözleşme imzalama yetkisiydi.

Maalesef bu yetki encümen heyetinden alındıktan sonra, bu heyetlerin okullarımızda elle tutulur en küçük bir özelliği kalmadı.

İlle de bir özellik belirtmemiz gerekiyorsa… encümen seçilen veya tayin edilen kişilerin EGO’larını tatmin edip bir baltaya sap olduklarını zannetmeleridir.

Bunun ötesinde… SIFIR.

***

Azınlığımızın ÖRGÜTSÜZ ve ASALAK bir azınlığa dönüştüğümüzün en güzel örneğini, Azınlık Eğitimiyle ilgili tutumudur.
Azınlık Eğitimi, SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE 40 seneden beri boşaltılıyor.
Son senelerde Formasyonlu yani Türkiye Öğretmen Okullarından mezun öğretmenlerimizin tamamının emekliye ayrılmalarından sonra, okullarımızda görev yapan öğretmenlerin tamamı SÖPA mezunlarına kaldı.

Söpa mezunları ki, okullarımıza tayinleri Anayasaya aykırı bir kanunla gerçekleşti.
Bir Allah’ın kulu mahkemeye başvurmadı…

Ne mebuslar, ne de protokol masalarında başköşeleri dolduran azınlığımızın diğer muhteremleri.

Ama kendilerine sorsanız… MÜCADELEDEN MÜCADELEYE KOŞMAKTAN neredeyse sakat kalacaklar!!!

***

Şimdi, Hükümet, Azınlık Eğitiminin içini BOŞALTTIĞINI gizlemek için göstermelik Encümen Seçimleri düzenliyor.

Yukarıda anlattıklarımızı EN İYİ BİLEN, BİLMESİ GEREKEN ve bugüne kadar Hükümet aleyhinde dava üstüne dava açmaları gereken iki derneğimiz, maalesef hiçbir şey yapmadıklarını örtbas etmek için, canhıraş Encümen Seçim bildirileri yayımlıyor ve muhakkak seçimlere katılmanın “önemini” anlatmaya çalışıyorlar.
Bunu yaparken de LOZAN Antlaşmasına atıfta bulunarak… Lozan antlaşmasına göre azınlık okullarımızın sahibi Encümen Heyetleridir… diyorlar.

Biz açık ve net olarak diyoruz ki… ENCÜMEN SEÇİMLERİNE KATILMAK, bu aşamada Yunan Hükümetinin işine yaramaktadır.

ORTAK bir KARAR ile Encümen Seçimlerine KATILMAMAK ve durumu PROTESTO ETMEK, kanaatimizce en doğru hareket olacaktır.
Yunan Hükümetinin ikiyüzlülüğü su yüzüne çıkarılacaktır.

***

Bütün bunları yapmak için ÖRGÜTLÜ bir Azınlık olmak lazım.
En küçük bir eleştiriye karşı gazetecileri şikâyet üstüne şikâyet eden, dava eden mebusların, Ana vatan Türkiye Başbakanının davetlerini geri çeviren mebusların,  var olduğu azınlığımızda… Örgütlenmek hayaldir maalesef.

Ve oynanan TİYATRO’ya devam.

Encümen seçimleri hayırlara vesile olur inşallah.

Altta iki derneğimizin açıklamalarını aynen yayımlıyorum:


Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 
“Azınlık okullarımızda Encümen Heyeti seçimleri 16 Aralık 2014 günü yapılacaktır. Ancak aday olmak isteyenler için son başvuru tarihi 08 Aralık Pazartesi günüdür. Lozan antlaşmasına göre azınlık okullarımızın sahibi Encümen Heyetleridir. Hiçbir okulumuzun encümensiz kalmaması ve Eğitim üzerindeki söz hakkımızı kaybetmemek için bu kritik dönemde okullarımıza sahip çıkmamız açısından encümen seçimlerine azınlık velileri olarak sahip çıkalım.”

***

BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ

Gümülcine, 05.12.2014

BASIN DUYURUSU

 

Batı Trakya Azınlık okullarında Encümen Heyeti seçimleri için seçimler ilan edilmiştir. Lozan Antlaşmasına göre Azılık Okullarının sahibi Encümen heyetleridir. Hiçbir okulumuzun Encümen seçimlerinden mahrum kalmaması için yasal kakkımızı kullanmak için gayret göstermeliyiz. Encümen Seçimlerine katılmalıyız ki; bu kritik dönemde okullara sahip çıkabilelim. Encümen seçimlerine azınlık velileri olarak sahip çıkmalıyız.

Encümen seçimlerine katılmak için son tarih 8 Aralık 2014 Pazartesi çalışma saati sonuna kadardır. Encümen adayı olarak başvuracaklar ikamet belgesi (Monimi katikiyas) ve kimlik (taftata) fotokopisi ile okul müdürlüğündeki dilekçeyi doldurmaları gerekiyor.

Okullarımızda seçim olabilmesi için en az beş kişinin Encümen adayı olması gerekiyor. Bu konuya dikkat edilmesi önemle rice edilir.

Aşağıda Encümen Seçimleri için alınan karar şöyledir: 

1-      Trakyadaki  Birinci ve İkinci Dereceli Azınlık Okullarında yeni Encümen Heyetleri seçimi için 16 Aralık 2014 tarihinde, Salı günü, 08.00-17.00 saatleri arasında, bizim kararımızla oluşturulacak olan 3’er kişilik Seçim Komisyonları huzurunda ve okul binalarının dershanelerinde, öğrenci anne, baba ve velileri arasında Encümen seçimleri yapılmasına karar vermiştir.

2-      Encümen Heyeti için aday olmayı arzu eden öğrenci anne, baba ve velilerinin, işbu kararın ilanından itibaren, 5 gün içinde, Birinci Dereceli Azınlık Okulları için yetkili olan Eğitim Bürolarının Başkanları ve Okul Müdürleri aracılığı ile veya  İkinci Dereceli Azınlık Okulları Müdür Yardımcıları vasıtası  ile adaylık başvuru dilekçelerini ve ikamet mahallini gösteren Belediye, Nahiye veya Polis Makamının onay belgesini sunmaları gerekmektedir.

3-      Encümen Heyeti üyeliği için aday sayısı asgari  5 kişi olmayan okullarda seçim yapılmaz.

İşbu karar, okul öğrenci anne, baba ve velilerinin bilgi sahibi olabilmeleri için okul bürosuna asılacaktır.

 

ΑΤΑΝΑSİOS KARUNCOS             

D.M.T.Böl.Gen. Sekreterliği             

Gen.İdare Müd.Başkanı                                

           ( İmza)