Ελληνικά
Giriş Tarihi : 15-09-2021 10:25   Güncelleme : 29-09-2021 13:08

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ

Η σεζόν για τους εποχικούς υπαλλήλους έρχεται σιγά - σιγά στο τέλος της. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, αναλυτικά πώς κάνετε την αίτηση και ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για το εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ έχουν ξεκινήσει από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου για όσους επιθυμούν να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ενώ για όσους επιλέξουν τα ΚΕΠ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτήσεις ξεκινούν στις 20 Σεπτεμβρίου.


Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Εποχικό επίδομα ανέργων
Στους ασφαλισμένους που χαρακτηρίζονται ως «εποχικοί» η τακτική επιδότηση χορηγείται με διαφορετικούς όρους απ’ ό,τι στους κοινούς ανέργους, είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν της επιλογής τους, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης. Η χρονική διάρκεια της επιδότησής τους είναι ογδόντα (80) ημέρες, χωρίς να τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τα ημερήσια επιδόματα που έλαβαν κατά την προηγούμενη από την έναρξη της επιδότησης τετραετία στην περίπτωση αυτή.

Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

Οι δικαιούχοι
Ως εποχικοί επιδοτούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν. Για να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή οι ασφαλισμένοι πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή και η επιχείρηση να λειτουργεί εποχικά και η απασχόληση να έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια μίας ή δύο σαιζόν.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά είναι κατ’ αρχάς τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία και τα ιαματικά λουτρά, αλλά και κάθε επιχείρηση που πληροί τις εξής δύο προϋποθέσεις:
α) λόγω της φύσης των εργασιών της (πχ υδρονομείς), των καιρικών (πχ. Χιονοδρομικό κέντρο) ή ιδιαιτέρων συνθηκών (πχ τουρισμός) ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών (πχ ελαιοτριβείο)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πόσα ένσημα πρέπει να έχετε για να πάρετε το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το εποχικό επίδομα
Εποχικό επίδομα: Από σήμερα οι αιτήσεις για 508,20 έως 1.016,40 ευρώ
β) λειτουργεί:

από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες τον χρόνο ή
όλο τον χρόνο, αλλά έχει περιόδους ύφεσης, κατά τις οποίες το προσωπικό που απασχολεί δεν ξεπερνά το 25% του προσωπικού που απασχολεί στις περιόδους αιχμής
Ως εποχική επιχείρηση θεωρείται και το Δημόσιο, όταν προσλαμβάνει μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους (π.χ. πυροσβέστες).
Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης
Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς που έχουν εργασθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν, εφόσον:

καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ως εξής:
Α. Νέοι επιδοτούμενοι
Νέοι Επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2)
τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους
Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους
Β. Παλαιοί επιδοτούμενοι
Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2)
τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους
Προϋποθέσεις συνέχισης επιδότησης
Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:
η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο
Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:
σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας
Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:
α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΟΑΕΔ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.


ή

β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Κατά την υποβολή της αίτησης ο άνεργος:
ενημερώνεται:

για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
δηλώνει:

αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται
Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στον ΟΑΕΔ μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/355601/poioi-anergoi-dikaioyntai-to-epoxiko-epidoma-tou-oaed