Ελληνικά
Giriş Tarihi : 04-08-2021 11:00   Güncelleme : 04-08-2021 11:04

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Χωρίς φόρο 7 στα 10 εκκαθαριστικά

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Χωρίς φόρο 7 στα 10 εκκαθαριστικά

Με εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το 70% των φορολογουμένων έχουν δει τα εκκαθαριστικά τους είτε μηδενικά είτε ακόμα και πιστωτικά, το ενδιαφέρον παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο.

Αποτέλεσμα είναι το υπουργειο Οικονομικων να αποφασίσει παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή των δύο πρώτων δόσεων (Ιουλίου-Αυγούστου) θα πρέπει να γίνει έως τις 17 Σεπτεμβρίου.


Ωστόσο, όσοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα να έχουν έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Μειωμένα εκκαθαριστικά
Η εξαιρετικά αργή υποβολή δηλώσεων γίνεται παρά το γεγονός ότι οι πλειονότητα των φορολογουμένων που έχουν υποβάλλει δηλώσεις βλέπουν μηδενικά ή ακόμα και πιστωτικά εκκαθαριστικά

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 3.886.553 Ε1 που αντιστοιχούν σε 5,3 εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία είναι ξεχωριστά για τον/την σύζυγο. Από την ανάλυση αυτών προκύπτουν τα εξής:

Το 31,20% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 1.670.280 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 1,36 δισ. ευρώ.
 Το 51,63% των φορολογουμένων δεν πληρώνει φέτος επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Σε σύνολο 5.352.495 εκκαθαριστικών σημειωμάτων τα 2.763.438 είναι μηδενικά.
Για το 17,17% των φορολογουμένων ή 918.849 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.
Ακίνητη περιουσία
Ειδικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαπιστώνουν ότι εξαιτίας των κουρεμένων ενοικίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, ο φόρος που προκύπτει είναι μειωμένος κατά 40% σε σχέση με πέρυσι.

Για την απαλλαγή από την φορολογία των ανείσπρακτων ενοικίων χρειάζεται η κατάθεση στη Δ.Ο.Υ αντίγραφο εξωδίκου και το αποδεικτικό επίδοσής του. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Ε2, συμπληρώνεται το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις 2021
Κλείνει το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2021, ανοίγει η ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Φορολογικές δηλώσεις 2021: Τι ισχύει με την έκπτωση του 3% - Απογοητευτική η εικόνα στο Taxisnet
Οι εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του το έντυπο Ε2, που φέρει την ονομασία «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας» για να αποφύγουν περιπέτειες με την εφορία και άδικες χρεώσεις φόρων.

Στο έντυπο Ε2 συμπληρώνονται για κάθε ακίνητο που εκμισθώθηκε κατά τη διάρκεια του 2020 αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν ή για τα μισθώματα που προκύπτουν με τεκμαρτό τρόπο στις περιπτώσεις της ιδιοχρησιμοποίησης και της δωρεάν παραχώρησης.

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων απέκτησαν το 2020 εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (μέσω Airbnb κ.λπ.) πρέπει να δηλώσουν τα ποσά των εισοδημάτων αυτών συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στη στήλη 16 του εντύπου Ε2 με τον κωδικό 60.

Όσοι απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων (μέσω Airbnb κ.λπ.) οφείλουν να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά συγκεντρωτικά ανά ακίνητο.


Το έντυπο Ε2 δεν πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση:

α)Καταβολής αποζημίωσης για την πρόωρη λύση της μίσθωσης από τον μισθωτή καθώς και της άυλης αξίας στις περιπτώσεις μικτών συμβάσεων, ήτοι συμβάσεων όπου πέραν του δικαιώματος μίσθωσης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου.

β) Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής) ή χρήσης για τις ανάγκες του φορολογούμενου χώρου στάθμευσης-αποθήκης με διαφορετική διεύθυνση από αυτή της κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων πρέπει να γνωρίζουν ότι

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
Στη σχετική στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.
Το ακίνητο ανήλικου εξαρτώμενου τέκνου και το εισόδημα που προκύπτει απ' αυτό θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.
Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.
Για τον αριθμό παροχής σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

dikaiologitika