Ελληνικά
Giriş Tarihi : 30-07-2021 09:20   Güncelleme : 30-07-2021 09:20

«Δεν Είσαι Υπόχρεος Να Δείξεις Test Ή Πιστοποιητικό, Για Είσοδο Σ’ Έναν Χώρο»

«Δεν Είσαι Υπόχρεος Να Δείξεις Test Ή Πιστοποιητικό, Για Είσοδο Σ’ Έναν Χώρο»

Ξεκαθαρίζει η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ποιους είσαι υπόχρεος να δείξεις το αρνητικό rapid test.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Εξ’ αφορμής ερωτημάτων που δέχομαι για το πότε ένας πολίτης έχει υποχρέωση να επιδεικνύει πιστοποιητικό ότι, έχει εμβολιαστεί ή έχει αρνητικό rapid test ή PCR ή ότι έχει προσβληθεί και αναρρώσει από COVID-19, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διευκρινίζει με σχετική ανακοίνωση τα εξής:

  • Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν δεδομένα υγείας και με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας.
  • Εργοδοτούμενοι που έχουν υποχρέωση να κατέχουν πιστοποιητικά αρνητικού rapid test ή PCR, στα πλαίσια των Διαταγμάτων για τους χώρους εργασίας, ουδεμία υποχρέωση έχουν να τα προσκομίζουν ή να τα επιδεικνύουν στον εργοδότη τους, αλλά να τον ενημερώνουν για το αποτέλεσμα.
  • Στο παρόν στάδιο, εργοδοτούμενος που έχει εμβολιασθεί και εξαιρείται από την υποχρέωση να υποβάλλεται σε rapid test ή PCR, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενημερώνει τον εργοδότη του σχετικά, αλλά δεν υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό.
  • Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη απόδειξης την έχει το πρόσωπο που υποχρεούται να κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό.

Πολίτες που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά, εφόσον τους ζητηθεί, έχουν υποχρέωση να τα επιδεικνύουν σε αρμόδιους Επιθεωρητές ή Αστυνομικούς, στα πλαίσια ελέγχων συμμόρφωσης με τα ισχύοντα Διατάγματα.

Εκτός από τον αρμόδιο Επιθεωρητή ή τον Αστυνομικό, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να ζητά από πολίτη, οποιοδήποτε πιστοποιητικό, είτε για να του επιτραπεί η είσοδος σε έναν χώρο, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

tasteandhospitality.com