Ελληνικά
Giriş Tarihi : 30-11-2014 16:01   Güncelleme : 30-11-2014 16:01

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Μια σοβαρή αρνητική εξέλιξη που συνιστά οπισθοχώρηση από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώθηκε με την πρόσφατη ψήφιση διάταξης που προβλέπει τον αποκλεισμό τουρκομουσουλμάνων εκπαιδευτικών απόφοιτων της ΠΤΔΕ από τη διδασκαλία του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων .

Η αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά της ελληνικής Πολιτείας χαρακτηρίζεται από έναν πρωτοφανή παραλογισμό που θίγει και την ίδιαν, δεδομένου ότι απαξιώνει τα πτυχία που απονέμει η ΠΤΔΕ και στοχεύει στο να γκετοποιήσει τις δύο εθνοτικές ομάδες βάζοντας στεγανά ανάμεσα στο πλειονοτικό και στο μειονοτικό τμήμα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα περιορίζει τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες και τις επαγγελματικές ευκαιρίες των μουσουλμάνων εκπαιδευτικών.

Με τη νομοθετική αυτή διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων παραβιάζονται θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και αξίες, όπως η ισότητα και η ισονομία που απορρέουν από το άρθρο 4 του Συντάγματος, υποβιβάζονται οι τουρκομουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι  Παιδαγωγικών Τμημάτων της Ελλάδας σε εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας ενώ παράλληλα ταξινομούνται, και επί της ουσίας διακρίνονται, οι  Έλληνες πολίτες σε ομάδες με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και την εθνική τους καταγωγή και όχι τα προσόντα , τις επαγγελματικές ικανότητες και τις γνώσεις τους.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 του πρόσφατου νόμου αντίκειται στο Σύνταγμα και σε θεμελιώδεις διατάξεις των διεθνών κειμένων για τα ατομικά δικαιώματα και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί διότι είναι αντισυνταγματικό και ταπεινωτικό, για τους μουσουλμάνους απόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής και θα δημιουργήσει αντιπαλότητες και διενέξεις μεταξύ των ατόμων οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο Νόμο.

Η ρατσιστική αυτή διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή είναι εντελώς αντίθετη προς την ευρωπαϊκή έννομη τάξη καθώς παραβιάζει ευθέως το  άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ο οποίος απαγορεύει κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Επίσης είναι αντίθετη στην Οδηγία 43 του 2000 της Ε.Ε.  η οποία θεωρεί ως ανεπίτρεπτη κάθε διάκριση για λόγους εθνικής καταγωγής που λαμβάνει χώρα σε μια σειρά από τομείς, ανάμεσα στους οποίους αναφέρεται ρητά και η εκπαίδευση (αφού ο μαθητής που στερείται της διδασκαλίας μειονοτικού δασκάλου που τυγχάνει γνώστης και της μητρικής του γλώσσας πρέπει να εκληφθεί ως θύμα διάκρισης) , καθώς και στην Οδηγία 78 του 2000 που θέτει φραγμούς σε διακρίσεις που γίνονται στον τομέα της απασχόλησης και άρα ο αποκλεισμός μειονοτικών εκπαιδευτικών εμπίπτει στο προστατευτικό της πεδίο που περιλαμβάνει μια σειρά από λόγους διακρίσεων ανάμεσα στους οποίους τις διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής και τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο προηγούμενες Οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 3304 του 2005, δηλαδή αποτελούν επίσημη νομοθεσία του ελληνικού κράτους.

Την ίδια στιγμή καμιά πρόβλεψη δεν υπάρχει για επιμόρφωση των (ποιων;;) αντικαταστατών τους. Το αντίθετο : η κατεύθυνση είναι η περικοπή θέσεων εργασίας και η αναστολή λειτουργίας σχολείων που θα γίνει ευκολότερη αν ήδη οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν και έχουν δεσμούς με την τοπική κοινωνία έχουν διωχθεί από αυτά. 

Είναι προφανές ότι η διάταξη που απαγορεύει σε μέλη της μειονότητας αποφοίτους των ΠΤΔΕ να διδάσκουν στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων αποτελεί μνημείο διάκρισης και ρατσισμού. Απαγορεύουν  στους εκπαιδευτικούς αυτούς να διδάσκουν ελληνικά στο μειονοτικό σχολείο αλλά όχι στο δημόσιο!  Δηλαδή δεν αμφισβητούν την ικανότητά τους να διδάξουν ελληνικά  (πως θα μπορούσαν άλλωστε αφού είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ ??) αλλά απλά δε τους θέλουν στο μειονοτικό σχολείο!      

Το επιχείρημα ότι δήθεν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης είναι ψευδές Ούτε η συνθήκη της Λοζάνης, ούτε το μορφωτικό πρωτόκολλο Ελλάδας Τουρκίας του 1968 περιέχουν οποιαδήποτε δέσμευση αλλά ούτε καν αναφορά πως την ελληνική γλώσσα δε δικαιούται να τη διδάξει μειονοτικός εκπαιδευτικός.

Φαίνεται ότι κάποιοι  εθνικιστικοί κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης Σαμαρά δεν θέλουν οι εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράμματος να καταλαβαίνουν τη μητρική γλώσσα των μαθητών, ώστε να τους κατανοούν, να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους ευκολότερα και να καλύψουν αμεσότερα τις μορφωτικές ανάγκες τους. Δεν θέλουν να βλέπουν οι μειονοτικοί μαθητές μειονοτικούς εκπαιδευτικούς που έσπασαν ταξικούς και εθνικιστικούς φραγμούς και διέρρηξαν την καλλιεργούμενη από διάφορους κύκλους εχθρότητα μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας.