Ελληνικά
Giriş Tarihi : 05-03-2021 18:34   Güncelleme : 05-03-2021 18:34

Επίδομα 534 εύρω: Ξεκίνησε η πληρωμή των αναστολών του Φεβρουαρίου

Επίδομα 534 εύρω: Ξεκίνησε η πληρωμή των αναστολών του Φεβρουαρίου

Ξεκίνησε η πληρωμή για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων του Μαρτίου.


Ειδικότερα ξεκίνησαν να μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς 612.542 εργαζομένων που αφορούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 και το επίδομα αδείας του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Αναλυτικά οι σημερινές καταβολές έχουν ως εξής:
Ποσό 254,9 εκατ. ευρώ αφορά στην καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους 532.208 εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Φεβρουάριο.

Ποσό 3,12 εκατ. ευρώ αφορά στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 8.272 δικαιούχους για αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου, για τις οποίες υποβλήθηκαν συμπληρωματικές δηλώσεις.

Ποσό 2,4 εκατ. ευρώ περίπου αφορά σε επιδόματα αδείας 71.092 εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Ποσό 55.686 ευρώ αφορά σε πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 116 δικαιούχους, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο του τουρισμού.

Ποσό 2.250.147 ευρώ για 924 δικαιούχους, που αφορούν σε επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων και καταβάλλεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης- συνεχούς λειτουργίας, για το έτος 2020.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων οι συμβάσεις εργασίας μπήκαν τον Φεβρουάριο σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 € που αντιστοιχεί σε 28 ημέρες.

Έτσι η ημερήσια αποζημίωση του εργαζόμενου θα είναι αυξημένη από 17,8 ευρώ σε 19,07 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις ημέρες αναστολής θα λάβουν ως εξής:
Για 28 ημέρες αναστολής 534 ευρώ

Για 27 ημέρες αναστολής 514,89 ευρώ

Για 26 ημέρες αναστολής 495,82 ευρώ

Για 25 ημέρες αναστολής 476,75 ευρώ

Για 24 ημέρες αναστολής 457,68 ευρώ

Για 23 ημέρες αναστολής 438,61 ευρώ

Για 22 ημέρες αναστολής 419,54 ευρώ

Για 21 ημέρες αναστολής 400,47 ευρώ

Για 20 ημέρες αναστολής 381,4 ευρώ

Για 19 ημέρες αναστολής 362,33 ευρώ

Για 18 ημέρες αναστολής 343,26 ευρώ

Για 17 ημέρες αναστολής 324,19 ευρώ

Για 16 ημέρες αναστολής 305,12 ευρώ

Για 15 ημέρες αναστολής 286,05 ευρώ

Για 14 ημέρες αναστολής 266,98 ευρώ

Για 13 ημέρες αναστολής 247,91 ευρώ

Για 12 ημέρες αναστολής 228,84 ευρώ

Για 11 ημέρες αναστολής 209,77 ευρώ

Για 10 ημέρες αναστολής 190,7 ευρώ

Για 9 ημέρες αναστολής 171,63 ευρώ

Για 8 ημέρες αναστολής 152,56 ευρώ

Για 7 ημέρες αναστολής 133,49 ευρώ

Για 6 ημέρες αναστολής 114,42 ευρώ

Για 5 ημέρες αναστολής 95,35 ευρώ

Για 4 ημέρες αναστολής 76,28 ευρώ

Για 3 ημέρες αναστολής 57,21 ευρώ

Για 2 ημέρες αναστολής 38,14 ευρώ

Για μία ημέρα αναστολής 19,07 ευρώ.