Ελληνικά
Giriş Tarihi : 16-02-2021 20:03   Güncelleme : 16-02-2021 20:03

Η ΣΑΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Η ΣΑΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Οι εκλογές για το Διεθνές Συμβούλιο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ) πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά τη Δευτέρα 15/2/2021. Εκλέχθηκε νέα Πρόεδρος η κα Σάγια Τσαουσίδου, με πολυετή θητεία στα ευρωπαϊκή ειδησεογραφία, η οποία είναι επίσης Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της AEJ.

Με την απόλυτη πλειοψηφία οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί της από όλα τα τμήματα την εξέλεξαν ως την νέα διεθνή Πρόεδρο με διετή θητεία.

Η νεοεκλεγείσα Διεθνής Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους της για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό της δήλωσε:

«Φέτος η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων κλείνει 59 χρόνια ύπαρξης και δραστηριότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τους στόχους και τις δραστηριότητές μας, μιας και η Ευρώπη, ο κόσμος, αλλά και η δημοσιογραφία έχουν αλλάξει. Ζούμε στον κόσμο της στιγμιαίας δημοσιογραφίας, που δεν ελέγχεται η αξιοπιστία των πηγών και η σημασία των ειδήσεων διαρκεί όσο το πάτημα του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου για την εναλλαγή τηλεοπτικών καναλιών ή διαδικτυακών σελίδων. Ο λαϊκισμός και η παραπληροφόρηση, οι ψεύτικες ειδήσεις φαίνεται να είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας. Είναι επείγον λοιπόν η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων να αναλάβει νέες δράσεις σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται ταχύτατα. Ήρθε η ώρα να δούμε την Ευρώπη ως το κοινό μας σπίτι που θα κάνουμε καλύτερο για εμάς και τις επόμενες γενιές. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για όλους αν θέλουμε να φέρουμε αυτές τις αλλαγές. Κανείς δεν περισσεύει. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί για να κάνουμε πραγματικότητα τα οράματα των ιδρυτών μας.»

Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται γυναίκα Ελληνίδα σε αυτή τη θέση. Επίσης, άλλα δύο μέλη του Ελληνικού Τμήματος της AEJ εξελέγησαν στην Ελεγκτική Επιτροπή, ο κ. Λάμπρος Ρόδης και στην Επιτροπή Διαιτησίας, ο κ. Παναγιώτης Σφαέλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν ο γνωστός δημοσιογράφος και αρθρογράφος κ. Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, εκ των συνιδρυτών του Ελληνικού τμήματος, θήτευσε με επιτυχία στην θέση του Προέδρου της διεθνούς Ένωσης για έξι χρόνια.

 

 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της AEJ είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Σάγια Τσαουσίδου (Ελλάδα)

Αντιπρόεδροι:

Javier F. Arribas (Ισπανία)

Tibor Macak (Σλοβακία)

Simone Rapple (Ιρλανδία)

Γενικός Γραμματέας: Edward Steen (Αυστρία)

Ταμίας: Luigi Cobisi (Ιταλία)

Ειδικός εκπρόσωπος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: William Horsley (UK)

Εκπρόσωπος των Βρυξελλών: Javier Jimenez-Moratalla (Ισπανία)

Εκπρόσωπος Fake News: Irina Nedeva (Βουλγαρία)

Ελεγκτική Επιτροπή:

Javier Martín Domínguez (Ισπανία)

Λάμπρος Ρόδης (Ελλάδα)

Tim Ryan (Ιρλανδία)

Hasan Kahvecioglu (Κύπρος)

David Worsfold (Ηνωμένο Βασίλειο)

Επιτροπή Διαιτησίας:

Brindusa Armanca (Ρουμανία)

Nurer Zaman Bhuiyan (Φινλανδία)

Eileen Dunne (Ιρλανδία)

Giuseppe Jacobini (Ιταλία)

Pedro Gonzales Martinez (Ισπανία)

Παναγιώτης Σφαέλος (Ελλάδα)

Από την ίδρυσή της το 1962 στο Σαν Ρέμο, η AEJ έχει κάνει σπουδαίο έργο για την ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη και στην προστασία των δημοσιογράφων από διώξεις. Η AEJ προωθεί την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης βοηθώντας τους δημοσιογράφους στο έργο τους να ενημερώνουν τους πολίτες με ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Η AEJ έχει τμήματα σε πολλά  κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης με σημαντική συμβολή στην προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο είναι κεντρικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής πολιτείας. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, η αμερόληπτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική λογοδοσία των κυβερνήσεων.

Το Ελληνικό Τμήμα της AEJ εύχεται καλή επιτυχία στην νέο-εκλεγείσα Πρόεδρο και το νέο διοικητικό συμβούλιο στο έργο τους, προκειμένου να έχουμε ανεξάρτητα και δημοκρατικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη.

SAGIA TSAOUSIDOU NEW PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL BOARD OF THE ASSOCIATION OF EUROPEAN JOURNALISTS

 

The elections for the International Board of the Association of European Journalists (AEJ) were held online on Monday 15/2/2021. Ms. Sagia Tsaousidou was elected new President, with a long career in European news journalism, who is also the President of the Greek Section of AEJ.

By an absolute majority, her European colleagues from all the sections elected her as the new international President for a two-year term.

The newly elected international President, after thanking her colleagues for their trust in her person, stated:

“This year the Association of European Journalists has reached 59 years of existence and activity. So I think it's time to rethink our goals and our activities, as Europe, the world and journalism have changed. We live in the world of instant journalism, where the reliability of the sources is not checked and the importance of the news lasts as long as pressing the remote control or the keyboard to switch TV channels or web pages. Populism, misinformation and fake news seem to be the main problems that our societies have to face. It is therefore urgent AEJ to take new action in a rapidly evolving environment. It is time to see Europe as our common home that will do better for us and future generations. Let us all work together for all, if we want to bring about these changes. No one is left over. We will all move forward together to make the vision of our founders come true."

This is the first time a Greek woman has been elected to this position. Also, two other members of the Greek Section of AEJ were elected to the Audit Committee (Mr. Lambros Rodis) and to the Arbitration Committee (Mr. Panagiotis Sfaelos). It is worth noting that in the past the well-known journalist and columnist Mr. Athanasios Papandropoulos, one of the co-founders of the Greek Section, successfully served as President of the international Association of European Journalists for six years.

 

 

The composition of the new board of AEJ is the following:

President: Isaia Tsaousidou (Greece)

Vice-presidents:

Javier F. Arribas (Spain)

Tibor Macak (Slovakia)

Simone Rapple (Ireland)

Secretary General: Edward Steen (Austria)

Treasurer: Luigi Cobisi (Italy)

Special Representative for Media Freedom:  William Horsley (UK)

Brussels Representative: Javier Jimenez-Moratalla (Spain)

Fake News Representative: Irina Nedeva (Bulgaria)

Audit Committee:

Javier Martín Domínguez (Spain)

Lampros Rodis (Greece)

Tim Ryan (Ireland)

Hasan Kahvecioglu (Cyprus)

David Worsfold (UK)


 

 

Conciliation and Arbitration Committee:

Brindusa Armanca (Romania)

Nurer Zaman Bhuiyan (Finnland)

Eileen Dunne (Ireland)

Giuseppe Jacobini (Italy)

Pedro Gonzales Martinez (Spain)

Panagiotis Sfaelos (Greece)

 

Since its establishment in 1962 in San Remo, AEJ has done a great job for press freedom in Europe and for the protection of journalists from persecution. AEJ promotes media independence by supporting journalists in their work of informing the citizens accurately and objectively. AEJ has sections in many member states of the Council of Europe with significant contribution to the protection of the fundamental right to freedom of expression, which is central to any democratic polity. According to AEJ’s statutes, impartial and independent journalism is fundamental to the democratic accountability of governments.

The Greek Section of AEJ wishes good luck to the newly elected President and the new Board of Directors in their work, in order to have independent and democratic media in Europe.