Batı Trakya
Giriş Tarihi : 11-02-2021 12:06   Güncelleme : 11-02-2021 12:06

Azınlık öğrencileri için üniversitelerde kontenjan hakkının binde 10’a çıkartılmasını istedi

Azınlık öğrencileri için üniversitelerde kontenjan hakkının binde 10’a çıkartılmasını istedi

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yüksek öğretim kanunu teklifinin görüşüldüğü meclis genel kurulunun Salı günkü (09.02.2021) oturumunda söz alarak “Azınlık öğrencilerinin, 25 yıllık demokratik kazanımı olan üniversiteye girişte kontenjan hakkı korunarak, binde 10’a çıkartılsın!” dedi.

İlhan AHMET konuşmasında, Azınlık öğrencilerini doğrudan ilgilendiren üniversitelere girişte sağlanan kontenjan hakkıyla ilgili olarak hükümetten, mevcut pozitif ayrımcılık uygulamasının Azınlık öğrencileri lehine genişletilerek korunmasını talep etti.

Azınlık öğrencilerine, üniversitelere girişte kolaylık sağlamak üzere söz konusu kontenjan hakkının ilk defa 1996 yılında dönemin Başbakanı ve PASOK Genel Başkanı sn. Yorgo Papandreou tarafından uygulamaya konulduğunu hatırlatan milletvekili, aynı sosyal demokrasi çizgisinde yola devam eden Değişim Hareketi (KİNAL) olarak, binde 5 olan kontenjan hakkının binde 10'a yükseltilmesi yönünde yasa teklifimi sunduklarını belirtti.

Milletvekili İlhan AHMET, “Azınlık eğitiminin çağdaş seviyeye gelmesi, Azınlık öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanması yönünde yaptığı açılımlarla öncü olan partimiz tarafından, üniversiteye giriş için tüm adaylar için ayrılan genel kotadan bağımsız olarak, Trakya’daki Azınlık öğrencilerine ayrılan kotayı ikiye katlamayı hedefleyen bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Hükümetten beklentimiz, 25 yıllık bu demokratik kazanıma, söz konusu teklifimize onay vererek destek olmasıdır” diye konuştu.

“Azınlık Okulları Encümen Heyetleri seçimlerinin bir an önce yapılması için bakanlık harekete geçsin!”

Konuşmasında, Azınlık okulları encümen heyetleri seçimlerine de değinen milletvekili, 31 Aralık 2020 itibarıyla görev süreleri sona eren encümen heyetlerinde ilan edilen seçim tarihlerine, bakanlık tarafından hukuka aykırı olarak defalarca erteleme getirilmesinin kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Eğitim Bakanı Niki Kerameus’a hitaben, “bu belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması için seçimlerin derhal yapılmasını sağlayacak gerekli ortamın tesis edilmesini talep ediyoruz. Pandemi gerekçesi gösterilerek seçimlerin yine ertelenmesi halinde ise, 2021 yılı için alınan seçim kararının iptal edilerek, mevcut encümen heyetlerinin görev sürelerinin 31 Aralık 2021’e kadar uzatılmasını, ayrıca aday başvurusu olmayan okullardaki encümen heyetlerine yapılan atamaların da iptal edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“KİNAL olarak, üniversitelerin mali, akademik ve idari özerkliklerinin korunması önceliğimizdir!”

Üniversitelerde akademik özgürlüğün korunması, üniversitelere giriş şartları ve asayiş konularında yeni düzenlemeler getirecek olan yüksek öğretim yasasının görüşüldüğü meclis genel kurulu konuşmasında İlhan AHMET, Yeni Demokrasi hükümetini ve bakanlığı, üniversitelerin mali, akademik ve idari özerkliğini tartışmalı hale getirmekle eleştirdi.

Yeni yüksek öğretim kanunu teklifinde yer alan, üniversitelerde kalıcı polis gücünün konuşlandırılmasını ön gören düzenlemelerin, üniversitelerin temel güvenlikle ilgili idari otoritesini sarsacak olması bakımından kamuoyunda tepkiyle karşılandığına dikkat çekti. Değişim Hareketi (KİNAL) olarak, ülkedeki yüksek eğitim kurumlarının korunmasına yönelik sundukları yasa önerisini de hatırlatan milletvekili, parti olarak, anayasal çerçevede tanımlanan akademik özgürlük ve üniversitelerin özerklik haklarından yana olduklarını vurguladı.

“Staj mağduru öğrencileri için bakanlık ne zaman harekete geçecek?”

İlhan AHMET, hükümetin ve bakanlığın korona virüs pandemisi sürecindeki eğitim politikalarını da eleştirerek, öğrencileri, ailelerin ve öğretmenlerin tam manasıyla kaosa sürüklediğini belirtti. Milletvekili, bu süreçte yüksek öğretimde hayata geçirilen tutarsız düzenlemelerle üniversitelerin işlevsizleştirildiğini söyleyerek, buna örnek olarak, zorunlu stajları askıya alınan öğrencilerin mezun olamaz hale gelmesini dile getirdi. Konuyla ilgili sunduğu soru önergesini de hatırlatan milletvekili, bakana, adeta rehin tutulan staj mağduru üniversite öğrencilerinin bir an önce mezun olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapma çağrısını yineledi.

Eğitim bakanlığının kanun teklifinde yer alan üniversitelere üç yıllık mesleki yüksek eğitim bölümleri açılması önerisiyle ilgili de konuşan İlhan AHMET, “hükümet üniversiteleri geliştirmek yerine, özel kolejleri ve özel yüksek meslek okullarını geliştirmek için uğraşıyor” diye konuştu.