Ελληνικά
Giriş Tarihi : 28-12-2020 12:42   Güncelleme : 28-12-2020 12:42

Ποιοι γλιτώνουν την εισφορά αλληλεγγύης

Ποιοι γλιτώνουν την εισφορά αλληλεγγύης

Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ποιοι απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης.


Η απόφαση αυτή φαίνεται να επηρεάζει από τον Ιανουάριο του 2021 περίπου 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενους (κυρίως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα) οι οποίοι θα δουν αύξηση των αποδοχών τους. Συγκεκριμένα, αύξηση μισθού θα δουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους θα είναι έως και ένας «μισθός» ενώ δίνονται φορολογικές ανάσες για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια ή μερίσματα.

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται λοιπόν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης μόνο τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν ισχύει για τους φορολογούμενους οι οποίοι τα 2 προηγούμενα έτη πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων. 
Για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα:

ADVERTISING

- από «επιχειρηματική δραστηριότητα»,

- από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και

- από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου»

- Στις αμοιβές μελών Δ.Σ. (για το φορολογικό έτος 2020 επιβάλλεται εισφορά)

Στα εισοδήματα των ως άνω κατηγοριών περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020

Εισοδήματα που επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης

Κάθε είδους εισοδήματα από «μισθωτή εργασία και συντάξεις» ανεξαρτήτως του τρόπου φορολογίας αυτών
Κάθε είδους συντάξεις από όποιον φορέα και αν καταβάλλονται
Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
Διευκρινίζεται ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.