Batı Trakya
Giriş Tarihi : 11-06-2020 12:06   Güncelleme : 11-06-2020 12:06

Üniversiteye girişte Azınlık öğrencilerine uygulanankontenjan hakkı arttırılsın!!

Üniversiteye girişte Azınlık öğrencilerine uygulanankontenjan hakkı arttırılsın!!

KİNAL Partisi, kamuoyunda “binde 5’lik kontenjan” olarak bilinen eğitimde pozitifayrımcılık uygulamasının, % 1’ e yükseltilmesini talep etti.

Rodop Milletvekili İlhan AHMET’in imzasının yer aldığı yasa teklifiyle, bugünküEğitim Yasası görüşmelerinde meclis genel kuruluna sunuldu. Buna göre, Azınlıkgençlerini   doğrudan   ilgilendiren   üniversite   yerleştirmelerindeki   kontenjan   hakkıuygulamasının % 1’e yükseltilmesi teklif edildi. 

Azınlık   öğrencilerinin   üniversite   eğitimi   almalarını   desteklemeye   yönelik   olarak1996’da  dönemin  Milli   Eğitim  Bakanı   Papandreou tarafından   hayata  geçirilen   vebugün  dahi  yürürlükte olan  bu  uygulamanın  Azınlık gençlerinin   yüksek  öğretimedâhil olmalarına sağladığı katkıya dikkat çekilerek, binde 5 olan bu hakkın arttırılarak% 1’e çıkarttırılması istendi.

Milletvekili   İlhan   AHMET   söz   konusu   yasa   teklifiyle   ilgili   olarak   yaptığıdeğerlendirmede, “Azınlık milletvekili olarak daha çok sayıda Azınlık gencinin buimkândan   faydalanmasını   sağlamak   öncelikli   hedefimdir.   Arzumuz,   Milli   EğitimBakanlığı’nın yasa teklifimizi kabul etmesidir.

Bununla birlikte, Azınlık eğitim camiasının ısrarla dile getirdiği iki dilli anaokulutalebi ve bu süreçte yapılan ancak cevapsız kalan başvuruları da hatırlatmak isterim.Mevcut hükümetten beklentimiz, Azınlık kamuoyunun bu hususlardaki taleplerine biran evvel karşılık vermesidir” dedi.

LMLM