Batı Trakya
Giriş Tarihi : 25-04-2019 09:43   Güncelleme : 25-04-2019 09:43

19. madde mağdurlarına vatandaşlık verilmesiyle ilgili YANLIŞ ANLAŞILMA!!

 19. madde mağdurlarına vatandaşlık verilmesiyle ilgili YANLIŞ ANLAŞILMA!!

Vatandaşlık Özel Sekreteri Lampros Baltsiotis’in, halihazırda Yunanistan’da yaşayan 19. madde mağdurlarına vatandaşlık verilmesiyle ilgili demecinin, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açtığı görülmektedir.

Konu hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, ‘Yunanistan dışındaki ülkelerde yaşayan 19. madde mağdurlarına da Yunanistan tarafından vatandaşlık iadesi yapılacağı’ şeklinde hatalı bir algı yaratıldığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına;

Hatırlanacağı üzere milletvekili olduğum 2004-2007 döneminde bulunduğum girişimlerle, eski vatandaşlık kanununun 19. maddesine dayandırılarak vatandaşlıktan çıkartılmak suretiyle vatandaşlık haklarını yitiren mağdurlardan, Yunanistan içinde ‘vatansız (haymatlos)’ olarak yaşayanların 100’den fazlası yeniden vatandaşlığa alınmıştır. Ancak takip eden yıllardan günümüze, ülke içindekilere yönelik vatandaşlık iadesi sürecinin oldukça ağır işletildiği gözlenmektedir.

Ülke içindeki 19. madde mağdurları, ‘vatansız (haymatlos)’ konumunda bulunmaktan kaynaklanan pek çok sıkıntıdan kurtulmak için bir an önce vatandaşlık iadesi beklediği gibi ülke dışındaki oldukça ciddi sayıda 19. madde mağduru için de benzer şekilde sürecin işletilmesi önem arzetmektedir.

Zira, 2005 yılında sunduğum soru önergesine dönemin İçişleri Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, eski vatandaşlık kanununun 19. maddesine dayandırılarak yıllar içinde vatandaşlıktan atılanların sayısı 46.638 kişi olarak kaydedilmiştir ki bu sayının önemli kısmını Yunanistan dışında yaşayan 19. madde mağdurlarının teşkil ettiği bilinmektedir.

Buna göre, vatandaşlık iadeleriyle ilgili taleplerde asıl beklentinin, ülke dışındaki 19. madde mağdurları üzerinde ağırlık kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak söz konusu hükümetin bu konuda yapılmış herhangi bir çalışması bulunmadığı gibi yakın gelecekte de bir planlaması görülmemektedir.

Hükümete çağrım eksik, yetersiz ve kafa karıştırıcı açıklamalardan ziyade gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ‘vatansız (haymatlos)’ konumuyla onlarca yıl sıkıntı içinde yaşamış 19. madde mağdurlarına vatandaşlık iadesini gerçek anlamda mümkün kılacak uygulamaları hayata geçirmeleridir. Konuyla ilgili iç ve dış kamuoyundaki muhatapların beklentisinin de açıkça bu yönde olduğu muhakkaktır.  

Saygılarımla

Av. İlhan AHMET

Rodop Milletvekili - Demokratik İttifak