Batı Trakya
Giriş Tarihi : 17-12-2018 14:57   Güncelleme : 17-12-2018 14:57

İlhan AHMET: Trakya ve Rodop İli’ni bekleyen büyük tehlike, ekonomik ve toplumsal çözülme!

İlhan AHMET: Trakya ve Rodop İli’ni bekleyen büyük tehlike, ekonomik ve toplumsal çözülme!

İlhan AHMET: Trakya ve Rodop İli’ni bekleyen büyük tehlike, ekonomik ve toplumsal çözülme!

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, 2019 yılı bütçe kanun teklifi görüşmelerinde konuştu. Meclis genel kuruluna hitap eden İlhan AHMET, başta ekonomi ile hak ve özgürlükler olmak üzere Trakya bölgesini ve özellikle de Azınlığı yakından ilgilendiren konulara değindi.

2019 yılı bütçesini, SyrizAnel hükümetinin aşırı vergilendirme ve kesinti temelli politikasının bir devamı olarak yorumlayan Milletvekili İlhan AHMET, “Öngörülen bütçe toplamda 29,3 milyar Euro’ya varan önlem, vergi ve kesintileri içermektedir” dedi.

Hükümeti, gelecek nesillere ağır bir memorandumlar mirası bırakma eleştiren milletvekili, “tam anlamıyla bir çıkmazda olan ekonomi politikanız, ülke genelinde ve özellikle Trakya ve Rodop İli gibi fakir bölgelerde ağır sonuçlara yol açmaktadır” diye konuştu.

Rodop İli’nde yaşanan büyük zarar görmezden gelindi”

Milletvekili olduğu Rodop İli’nin ekonomisinin sadece bu yıl 20 milyon Euro zarara uğradığını vurgulayan İlhan AHMET, “Bölgemizde 30 bin kişinin tek geçim kaynağı olan tütün üretiminde bu yıl yaşanan büyük verim düşüklüğü, Rodop İli’nin ekonomisinde 20 milyon Euro zarara yol açmıştır.

Hal böyleyken, iktidar sahipleri olarak sizler, tütüncülerimizin bu zararlarını ivedilikle ve hakkaniyetli bir dağılımla makul miktarlar üzerinden tazmin edeceğinize, Rodop İli’nde yaşanan büyük kaybı görmezden geldiniz” dedi.

“Tütüncünün zarar parasını gaspettiniz! 

Tütün zarar tazminatlarının adaletsiz dağılımına da dikkati çeken İlhan AHMET, şöyle konuştu:

“Zararın bölgesel boyutlarını dikkate almadan, “DE MINIMIS”ten 8 milyon Euro’luk bir kaynağı ülke genelindeki tüm tütün üreticilerine dağıtmaya karar verdiniz. Hatta ve hatta Rodop İli’nde yaşanan zararın büyüklüğünü önemsediğiniz gibi, herhangi bir zararın yaşanmadığı bölgeleri de bu dağılıma dahil ettiniz.

Rodop İli’nde ürününün neredeyse tamamını kaybetmiş olan tütüncülere tazminat bedeli olarak dönüm başı 100 Euro’yu reva gördünüz. Oysa, Yunanistan Tarım Tazminatları Kurumu (ELGA)’nun resmi rakamlarında Rodop İli’nde yaşanan zararın oranı % 80 olarak tespit edilmiş, buna göre üreticilere ödemesi gereken zarar tazminatı dönüm başı en az 400 Euro olarak hesaplanmıştır.

Ancak siz iktidar sahipleri, son derece zor durumdaki Rodop İli’ni, çiftçisini ve aileleri mutlak yoksulluğa ve sefalete mahkûm etmeyi tercih ettiniz. Oy kaygısıyla nasıl siyasal rant peşinde olduğunuzu bir kez daha gözler önüne serdiniz.”

“Eğer tütün desteklenmezse toplumsal ve ekonomik çözülme baş gösterecek!”

Konuşmasında, tarım ve özellikle tütün konusunda Brüksel merkezli yürüttüğü çalışmaları da hatırlatan İlhan AHMET, Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü imkanları kullanmaktan kaçınarak tütün üreticisine tarımsal destek sağlamamakta ısrarcı olan hükümeti çok ağır eleştirdi.

“Eğer ki, son derece verimsiz ve kurak bölgelerde yetiştirilen tütüne güçlü bir destek verilmez ise sadece tarımsal bir ürün çeşidi yok olmayacak, aynı zamanda tek geçim kaynağı tütün üretimi olan sosyal bir grup da yok olacaktır” diye vurgulayan milletvekili şöyle konuştu:

“Avrupa Komisyonu yeni Ortak Tarım Politikası’nda üye ülkelere, belirli kriterlere sahip bölgelere daha fazla tarımsal destek aktarılması imkânı sağlıyor. Aynı zamanda, AB Tarım Komiseri Hogan’ ın da belirttiği üzere, fakir bölgelerde dönüm başına verilecek destek miktarının daha fazla olması öngörülmektedir. Çünkü ancak bu şekilde, söz konusu ülkenin değişik bölgeleri arasındaki eşit olmayan gelir dağılımı, bir nebze olsun dengelenebilecektir.

Bu imkanlar kullanılarak tütüne güçlü bir destek verilmez ise sadece tarımsal bir ürün çeşidi yok olmayacak, aynı zamanda tek geçim kaynağı tütün üretimi olan sosyal bir grup da yok olacaktır. Trakya genelinde ve özellikle Rodop İli’nde refah düzeyine büyük zarar vereceği muhtemel bu durum, toplumsal yapıda ekonomik ve sosyal çözülmeye yol açacaktır.

Bu konuyla ilgili son üç yıldır sunmuş olduğum onlarca soru önergesi ve vermiş olduğum mücadele ortadayken, siz iktidardakilerin, toplumun taleplerine kulak vereceğinize dair ne inancım ne de ümidim kalmamıştır.”

“Azınlıkla insanı yoksulluk sınırında yaşıyor!”

İlhan AHMET konuşmasında, bölge halkının ve özellikle Azınlığın refah seviyesini arttırıcı, alım gücünü yükseltici ekonomi tedbirlerinin mutlak surette alınması gerektiğini vurguladı. “Azınlık insanımız yoksulluk sınırında yaşıyor” diyen milletvekili şöyle devam etti:

“Ekonomik kriz ortamında Azınlığımız yoksulluğu ve geri kalmışlığı en ağır haliyle yaşıyor. Mevcut siyasi iktidarca mahkûm edildiği bu çıkmazdan kurtuluş yoluysa yakın bir gelecekte maalesef gözükmüyor.

İçinde bulunduğu ekonomik buhranda yaşam mücadelesi veren Azınlık bireyleri, iş gücüne sahip aile fertlerinin ve özellikle de gençlerin üretim sürecine dahil olmasını istiyor.

Azınlık, iş göçünün durmasını; bunun için de bölgesel ekonomiye katkı sağlayacak iş sahalarının açılmasını ve buralarda kalıcı istihdam sağlanmasını istiyor.

Yaşam standartlarının olması gerektiği seviyeye yükseltilmesi için Azınlık, bölgesel kalkınmayı tesis etmeye yönelik efektif kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesini istiyor.

İçinde bulunduğu ekonomik dar boğazda Azınlık özellikle bölgesel, gerçekçi ve sürdürülebilir ekonomi politikaları uygulanmasını istiyor. Azınlık, oy kaygısıyla günü kurtarıcı açıklamalar değil, iktidar ve devletten samimiyet ve ilgi bekliyor.    

İktidarın kendilerine karşı yürüttüğü oportünist politikanın farkında olan Azınlık, siyasi fırsatçılıktan beslenen zihniyete meydan verilmeden köken, ırk, cinsiyet, din, dil ya da kültür farklılığı gözetmeksizin tüm vatandaşların eşit muamele görmesini arzu ediyor.”

“Azınlık, bireysel ve kolektif hak ve özgürlüklerinin tanınmasını istiyor”

Hak ve özgürlükler bağlamında talep ve istekleri de dile getiren milletvekili Azınlığın, uluslararası ve ikili anlaşma ve metinlerle belirlenen ve bağlayıcılığı tesis edilen tüm azınlık ve insan hak ve özgürlüklerini kullanma arzusunda olduğunu ifade etti. İlhan Ahmet şöyle konuştu:

“Azınlık, bireysel ve kolektif alanda düşünce ve ifade özgürlüğü istiyor, görüşlerinden ve inançlarından ötürü cezai takibata uğramak ve davalı durumuna düşmek istemiyor.

Azınlık, dini lider seçiminde ve vakıf idaresinde sahip olduğu seçme ve idare hakkını kullanmak istiyor. Diğer yandan dernekleşme özgürlüğü kapsamında Azınlık, Yunan mevzuatına göre yasal olarak kurulan ve meşruiyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da teyit edilmiş olan sivil toplum kuruluşlarının güçlü bir şekilde çalışmasını istiyor. Zira Azınlık, iktidarın bu konudaki tutumunun, günü kurtarıcı popülist bir politikadan ibaret olduğunu açıkça görmüştür.

Uluslararası ve ikili anlaşma ve metinlerle belirlenen ve bağlayıcılığı tesis edilen tüm azınlık ve insan hak ve özgürlüklerini kullanma arzusunda olan Azınlık, hak ve özgürlüklerinin tanınmasını istiyor.”

“Azınlık eğitiminde fırsat, kalite ve nitelik eşitliği”

Milletvekili İlhan AHMET konuşmasında Azınlık eğitimine de değindi. “Eğitimde eşitlik talebinde olan Azınlık, eğitim sisteminde, devlet okullarında verilen eğitime eşit düzeyde bir kalite ve niteliğe sahip olmak istiyor” diyen milletvekili, Azınlığın çekincelerine de işaret ederek, “Ancak bu talebinde Azınlığın, eğitim sisteminin devlet eliyle herhangi bir siyasi ve milli amaca hizmet gayesiyle kullanılmaması yönünde açık ve net tavrı unutulmamalıdır” diye belirtti.

Diğer yandan Azınlığın, eğitimde pozitif ayrımcılık esasının devamlılığı yönünde iradesi olduğunu hatırlatan milletvekili, “Azınlık, 1996’da PASOK iktidarınca Azınlık öğrencilerinin üniversiteye yerleşmelerinde sunulan binde 5 kontenjan hakkı gibi yeni pozitif ayrımcılık imkanları yaratılmasını da arzu ediyor” dedi.

“Trakya’daki hukuk fakültesinde kaynak kesintisi yapılırken yeni hukuk fakültesi açma girişimi SyrizAnel’in siyasi kaygısının ürünüdür”

Hükümetin yeni bir hukuk fakültesi açma kararını eleştiren İlhan AHMET, kaynak kesintisi nedeniyle şu anda derslerin askıya alındığı Trakya Demokritus Üniversitesi’ndeki duruma dikkati çekti. “Trakya Demokritus Üniversitesi’ ndeki sıkıntıları görmezden geldiğiniz bir zamanda böyle bir karar alarak 4. hukuk fakültesi kurmanızın sebebi nedir?” diye soran milletvekili şöyle konuştu:

“Trakya için son 40 yılın en büyük manevi ve gelişim simgesi olan Trakya Demokritus Üniversitesi şu anda kapalı ve dersleri askıya alınmış durumdadır.

Vaziyet böyleyken Eğitim Bakanı ile Başbakan ne uzmanlar ne de hukukçular ile herhangi bir diyalog ve fikir alışverişi yapmadan, ani bir açıklamayla Patra şehrinde 4. Hukuk Fakültesi’ nin kurulacağını duyurdular.

Şimdi gerçekten merak ediyorum ve düşünmeden edemiyorum, bu karar hangi akademik, sosyal ve çalışma kriterlerine göre verilmiştir? Çünkü hukuk sahasında hukukçu sayısındaki artışını, yüksek işsizlik oranını ve istihdam eksikliğinin görmezden gelindiğini düşünüyorum.

Mevcut hukuk fakültelerinde kaynak kesintilerine gittiğiniz bir dönemde, bölgemiz için istikrarın ve büyümenin ana damarı olan hukuk fakültesindeki ve genel anlamda Trakya Demokritus Üniversitesi’ ndeki sıkıntıları görmezden geldiğiniz bir zamanda böyle bir karar alarak 4. hukuk fakültesi kurmanızın sebebi nedir?”

Sanayide başardığınız tek şey, fabrikaları harabeye dönüştürmek oldu!”

Hükümetin sanayi sektöründeki başarısızlarına da değinen milletvekili, “4 yıllık iktidarınızda sanayi sektöründe başarmış olduğunuz tek şey, yeniden kalkınmamızı başlatabilecek bu fabrikaları birer harabeye dönüştürmek olmuştur” dedi.

İlhan AHMET hükümeti, Rodop İli’ndeki sanayi çalışanlarına boş ümit vermekle eleştirerek, “Gümülcine Sanayi Bölgesi’ nde bulunan eski Birleşik Tekstil ünitelerinin yeniden açılması, sizin görev sürenizin başlangıcından beri, sembolik bir siyasi girişiminizdi. Böylece, Yunanistan genelinde en yüksek işsizlik oranına sahip olan Rodop İli’nde, işten çıkarılan 400 kişiye yeniden işlerine kavuşacakları yönünde boş ümit verdiniz” diye konuştu.

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, “Demokratik İttifak Meclis Grubu ve Rodop İli Milletvekili olarak SyrizAnel hükümetinin 2019 bütçe kanun teklifini onaylamıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

LMLM