Batı Trakya
Giriş Tarihi : 29-11-2018 18:34   Güncelleme : 29-11-2018 18:34

'Medrese Encümen Heyetinin Taleplerini Meclise Sundu'

'Medrese Encümen Heyetinin Taleplerini Meclise Sundu'

Milletvekili İlhan Ahmet, Medrese Encümen Heyetinin Taleplerini Meclise Sundu

 

İlhan AHMET, Medrese-i Hayriye okulunun anadilde eğitim ile meslekî din öğretimi taleplerini Eğitim Bakanı’nın dikkatine sundu

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Medrese-i Hayriye okulu encümen heyetinin taleplerini meclis genel kuruluna taşıdı.

SyrizAnel hükümetinin, Medrese-i Hayriye’deki ana dilde eğitim ile meslekî din öğretimini kısıtlayan düzenlemesine karşı çıkan okul encümenlerinin, bu kısıtlamalara son verilmesi ve Türkçe ile Yunanca müfredat arasındaki dengenin korunması istemiyle Milli Eğitim Bakanı Gavroglou’na yaptıkları başvuru, Milletvekili İlhan AHMET tarafından meclis gündemine de getirildi.

İlhan AHMET Bakan Gavroglou’na, Medrese-i Hayriye encümen heyetinin ile okul aile birliğinin ortak iradesini yansıtan söz konusu taleplerin, Trakya’daki Azınlık okullarının statüsünü ve bu okullardaki eğitimin içeriğini şekillendiren uluslararası metinler ile Lozan Antlaşması’nın belirleyiciliğinin dikkatlerden kaçırılmadan değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Anadilinde eğitim hakkına işaret eden milletvekili, yasaların açıkça tayin ettiği çerçevede diğer Azınlık okullarında olduğu gibi Medrese-i Hayriye’de de Türkçenin eğitim dili olarak kullanılmasına kısıtlama yapılmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Eğitim Bakanı’na sunduğu yazıda milletvekili, SyrizAnel tarafından Medrese-i Hayriye’de Türkçeye ilaveten, din ve ilahiyat derslerinin saatlerinin de büyük oranda azaltılıyor olmasının, okul encümenleri tarafından da vurgulandığı üzere, meslekî din öğretimi verilen bir okulda öğretim açısından nasıl büyük bir yetersizliğe yol açacağını dile getirdi.

LMLM