Batı Trakya
Giriş Tarihi : 30-05-2018 07:05   Güncelleme : 30-05-2018 07:05

BATI TRAKYA'da İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ... 12 AY HAPİS!!!

BATI TRAKYA'da İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ... 12 AY HAPİS!!!

OLMAMASI GEREKEN BİR DAVADA…12 AY HAPİS CEZASI

Milletvekili İlhan Ahmet’in gazeteci-siyasetçi Barikat gazetesi sorumlusu Mustafa Çolakali aleyhinde açtığı iftira ve hakaret davası dün Gümülcine mahkemesinde görüşüldü.

Mahkeme, Mustafa Çolakali’nin yazdığı haber-yorum tipi makaleden dolayı Onu suçlu buldu ve 12 ay hapis cezasına mahkum etti.

Karara itiraz edilmiş ve dava istinaf mahkemesinde yeniden görüşülecektir.

Buraya kadar işin HABER kısmı.
Şimdi de YORUM faslına geçelim.

Mustafa benim manevi evladımdır.

Müthiş bir yazma kabiliyeti vardır.

Henüz 15 yaşında ilk şiir kitabını yayımladı.
Sahibi olduğum bütün medya organlarında çalıştı.

Trakya’nın Sesi gazetesinin Yayın Yönetmeni oldu.
Mustafa’ya gazeteciliğin prensip ve ilkelerini yaşayarak öğretmeye çalıştım.

Çok zeki ancak çok ta “keçi”dir benim manevi evladım.

Mustafa solcu olarak yetiştirdi kendisini…

Sol’un bütün mecralarından geçti.

Hiçbirinde kendisine uygun “mekan” bulamadı ve hepsinden ayrıldı.

Tek kelimeyle izah etmem gerekiyorsa…”Bağımlı” veya “boyunduruk” altına girecek bir kişilik değildir Mustafa.

Bundan dolayı da azınlığımızın ender “RED KİT”lerinden biri olmuştur.

Mustafa’nın bütün bu güzel huy ve meziyetlerinin yanında bir de bir türlü vazgeçemediği bazı takıntıları var.

Bunlardan biri de milletvekili İlhan Ahmet’tir.

Bu takıntısının sebebini bu güne kadar öğrenemedim.

Gazeteci ve siyasetçi olarak Mustafa’nın neredeyse dilinden hiç düşürmediği bir kişi vardır.

“SOYDAŞ”

O da İlhan Ahmet’ten başkası değildir.

İlhan Ahmet, bütün hatalarına rağmen Gümülcine azınlık seçmenlerinin ortalama 10.000 oyunu devamlı alıp muhafaza edebilen ender politikacılardan biridir.

Bu oy potansiyelini hem büyük partilerde hem de küçücük partilerde muhafaza etmiş ve milletvekili seçilmiştir.

İlhan Ahmet iktidar partisi milletvekili DEĞİLDİR.

MUHALEFET milletvekilidir.

İktidardaki 3 azınlık milletvekili Mustafa’nın “SOL” abileridir.

İktidarda SYRIZANEL hükümeti vardır.

Bu hükümetin küçük ortağı ANEL’e azınlık politikası teslim edilmiştir.

153 milletvekili çoğunluğuyla 3 azınlık milletvekilinin(Mustafa Mustafa-Ayhan Karayusuf-Hüseyin Zeybek) oylarıyla bu SYRIZANEL hükümeti AYAKTA durmaktadır.

Bu hükümetin azınlık aleyhindeki icraatlarını anlatacak değilim.

İki tanesini söyleyeceğim: 70 azınlık ilkokulu kapatıldı… 3 iktidar azınlık mebusundan gık çıkmadı.

Kamil Sıcakemin önderliğinden Harmanlık mahallesine bir İLKOKUL açılması TALEBİNİ bu hükümet cenaze tabutunun içine koyup gömmüştür.

3 azınlık iktidar mebusundan yine… gık çıkmamıştır.

Mustafa, bu 3 azınlık iktidar milletvekiline tabiri caiz ise “TEK KELİME”lik eleştiri YAPMAMIŞTIR.

Solcu olarak solcu yoldaş dayanışması doğrultusunda onları hiç eleştirmemiştir.

Ama aynı müsâmahayı İlhan Ahmet’e göstermemiştir.

Ve kendisine TEK SİYASİ ARGÜMAN olarak İlhan Ahmet’i seçmiştir.
Ve alabildiğine eleştirmiş, ironi yapmış, dalga geçmiştir.

Bu tavırları Etik mi?

Hayır.

Hakkı mı?

Hakkıdır tabii.

Yalnız onun HAKKI değil tüm gazetecilerin HAKKIDIR.

Benim için ÖZGÜRLÜĞÜN en başında İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ gelir.

İfade Özgürlüğü olmayan yerde hiçbir özgürlük, özgürlük DEĞİLDİR.

Hayatım boyunca İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ savundum.

Savunmaya devam ediyorum.

Azınlığımızda İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ denen şey neredeyse KAYBOLMUŞTUR.

Bu ortamda, İskeçe iktidar mebusu Hüseyin Zeybek 2014 seçimlerinde Gökçelerde yaptığı bir konuşmasını eleştirdim diye beni DAVA ettiğinde… kimseciklerden ses çıkmadı.

Azınlık tarihinde İLK DEFA bir azınlık mebusu bir azınlık gazetecisini dava ediyordu.

Bir azınlık avukatının ancak kasıtlı diye niteleyebileceğim  bir tercümesiyle (HIYARLIK kelimesini Yuınanca’ya PSOLİ-YARAK-ÇÜK olarak resmi tercüme etmiştir) Hüseyin Zeybek beni dava etti.

Dava 2 Kasım 2018 tarihinde görüşülecek iki ertelemeden sonra.

Bizim için kimseler İMZA Toplamadı.

Beni dava eden Hüseyin Zeybek, ifade özgürlüğü çiğneniyor diye Çolakali lehine imza atmış...Güler misiniz? Ağlar mısınız?

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ çiğneniyor demedi.

Azınlık mebusu azınlık gazetecisini DAVA etti diye HABER bile yapmadı.

Onlarca kişinin huzurunda mebus Hüseyin beni THA SE DİALİSO-THA SE EKSAFANİSO diye TEHDİT ettiğinde de kimsecikler… Oooooop ne oluyor demedi.

Ama aynı Zeybek Hüseyin, Mustafa Çolakali’nin davasına savunma şahidi olarak gitmeyi uygun görüyor.

Ve aynı Mustafa, Zeybek’e “Zeybek aga, DUR BAKALIM sen bir gazeteciyi DAVA eden kişi olarak benim DAVAMA şahit GELEMEZSİN, gelsen de KABUL ETMEM” demediğine göre de… İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE ve BİR AZINLIK MİLLETVEKİLİ BİR GAZETECİYİ DAVA ETTİ sözü, basit bir propaganda sözünden öteye geçmez.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ yalnız bana değil HERKESE GEREKLİDİR ve bunu kısıtlamaya karşı TAVIR almak en ASLİ görevimiz olmalıdır.

 

Sonuç olarak:

Gümülcine Mahkemesi Mustafa evladıma “12 ay hapis cezası” verdi.

Çok ağır bir ceza.

İlhan Ahmet’e, Çolak aleyhinde dava AÇMAMASINI özellikle rica ettim.

Dinlemedi.

Dava etti.

O da yetmedi bir de 20.000 euroluk TAZMİNAT davası açtı.

 

Açık ve net söylüyorum.

İlhan Ahmet dava açmakla YANLIŞ yaptı.

DOĞRU bir hareket değildi.

Yıllarca 10.000 oy potansiyeline sahip bir politikacı olarak İlhan Ahmet’in azınlığımızın en genç gazeteci ve politikacısı olan Mustafa Çolakali’ye siyasi cevap vermekle yetinmeliydi.
Bir Azınlık mebusunun bir azınlık gazetecisini mahkeme salonlarında süründürmesini şahsen kabul etmem mümkün değil.

Bunun için diyorum ki…

İlhan kardeşim, davayı “KAZANDIN”.

“Haklılığını” ispatladın.

Çolakali’ye senin iddia ettiğin gibi, bir gazeteci gibi değil de “üç iktidar mebusunun tetikçisi gibi” senin aleyhinde propaganda yaptığını cümle aleme bu kararla ispatlamış oldun.

Buradan ötesi, davayı devam ettirirsen öç almaya yeltenir bir pozisyona girersin.

Sana abi tavsıyesi:

Davalarını devam ettirme ve sonlandır.

Birinizin abisi, birinizin manevi babası

Abdülhalim Dede

KAYNAK

AdminAdmin