Batı Trakya
Giriş Tarihi : 18-12-2017 09:15   Güncelleme : 18-12-2017 09:15

'SİRİZA’nın samimiyetsiz politikaları Trakya’yı fakirliğe mahkûm ediyor!'

'SİRİZA’nın samimiyetsiz politikaları Trakya’yı fakirliğe mahkûm ediyor!'

Demokratik İttifak Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Parlamentodaki 2018 yılı bütçe görüşmelerinde söz aldı. Meclis kürsüsünde genel kurula hitap eden Milletvekili İlhan AHMET, Trakya için “kalkınma”, “demokrasi” ve “açık toplum” çağrısı yaptı. Milletvekili, “Trakya’da açık, şeffaf, demokratik bir toplum yapısını özlüyor ve arzu ediyorum” dedi.

İlhan AHMET, milletvekili olduğu Trakya bölgesinde halkın günlük hayatını doğrudan etkileyen bireysel ve bölgesel ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve gerek başbakandan gerekse hükümetten büyük beklenti içinde olduğunu hatırlattı.

“Trakya halkı Başbakandan ‘uydu anteni’ değil ‘ekonomik kalkınma’ müjdesi bekliyor”

Bu bağlamda Başbakan Çipras’ın Trakya’ya gerçekleştirdiği iki ziyaretin de bölge halkında büyük hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan milletvekili, “Son iki yılda iki kez Trakya’ya gelen başbakan, ne yazık ki bölgenin gerçek sorunlarını ve halkın gerçek ihtiyaçlarını görmezden gelerek reel tek bir vaatte dahi bulunamamış, Azınlığımız açısından ise ‘uydu anteni müjdesi’ tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

İşsizlik oranı bölgemizde % 30’ları, Azınlığımızda ise % 70’leri aşmış; kadınlarımızın ve gençlerimizin ise neredeyse % 100’ü işsiz iken, Trakya ve özellikle de Rodop İli, gayri safi milli hasıla oranının ülke genelinde en düşük olduğu yer iken Trakya ve Rodop İli hala bölgesel kalkınma projelerinden nasibini alamamaktadır” diye belirtti.

İlhan AHMET, ekonominin yanında Azınlığı yakından ilgilendiren bir diğer konu olan İslam örf ve âdet hukukuyla ilgili Başbakan Çipras’ın ‘sınırlandırma’ ön gören açıklamasına da değindi. Milletvekili, “Azınlık açısından yadsınamaz bir öneme sahip olan Şeriat ile ilgili ön görülen düzenleme olumlu addetilecek yönler taşımakla birlikte, geliştirilmesi muhakkaktır” diye vurgu yaptı.

“Hükümetin, Trakya için kalkınma planı var mı?”

Azınlığın, tıpkı çoğunluk mensubu vatandaşlar gibi günlük hayat pratiklerini etkileyen çok ciddi sorunları olduğuna işaret eden milletvekili, “Azınlığın, ‘uydu anteni’ ve ‘İslam örf ve âdet hukuku’ açıklamalarının ötesinde tıpkı bölgedeki çoğunluk vatandaşları gibi ekonomik sorunlarına yönelik açık, net, kesin çözümlere ihtiyacı vardır.

Buradan hükümete soruyorum, Trakya için herhangi bir kalkınma planınız var mı? Trakya çiftçisini ve özellikle tütün üreticisini desteklemek için bir stratejiniz var mı? Din ve köken ayrımı gözetmeksizin, Trakya halkının yaşam standartlarını iyileştirmek için bölgenin ‘çokkültürlü’ zenginliğinden yararlanmayı düşünüyor musunuz? 

Zira şahsım ve Demokratik İttifak olarak, Trakya’nın açık ve demokratik bir toplum örneği teşkil etmesi amacıyla bu yöndeki girişimlere destek vermeye de iyi niyetimiz ve bilgimiz ile Trakya’nın ve Azınlığın fakirlik ve sefaletten kurtulması için gerekli acil kalkınma tedbirlerinin hayata geçirilmesi yönünde teklif sunmaya da hazırız” dedi.

“Trakya ve Azınlıkla ilgili konularda popülist tavırdan vazgeçin!”

Bugüne kadar sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 90’ın üzerinde soru önergesiyle Trakya’yı ve Azınlığı meclis gündemine taşıdığını belirten İlhan AHMET, “Tütüncümüzü, gençlerimizi, esnafımız ve Azınlığımızı ilgilendiren konularda yapıcı ve makul tekliflerle gelmiş olmama rağmen hükümetten aynı şekilde olumlu tavır ve çözüm iradesi göremedim. Ben hükümete çağrımı yineliyorum, gelin bu popülist tavrınızdan vazgeçin” diye konuştu.

Hükümete seslenen İlhan AHMET, Demokratik İttifak’ ın siyasi duruşuna vurgu yaptı. SİRİZA’ nın geçmişteki mualif tavrının aksine, meclise getirilen ilerici ve yapıcı yasa tasarılarına Demokratik İttifak olarak geçmişte olduğu gibi bundan böyle de destek vereceklerini ifade etti.

Hükümeti cesaretli olmaya ve eski yılların tabu ve önyargılarını yıkmaya davet eden milletvekili hükümetten vakıflar, müftülükler, eğitim gibi Azınlık konularını da açık ve demokratik bir şekilde parlamento huzuruna getirmesini istedi.

İlhan AHMET, “Gerek şahsımın gerekse Demokratik İttifak’ın, bölgenin ve Azınlığın lehine olacak teklifler karşısında popülist bir yaklaşım sergilemeyerek müspet tavır takınmaya gayret ettiğini hatırlatmak isterim. Demokratik İttifak, İslam örf ve âdet hukukunun sınırlandırılması yönündeki önerinize de yapıcı değişiklik önerileri geçerli olmakla birlikte destek verme gayretindedir” diye konuştu.

Rodop Milletvekili İlhan AHMET hükümetin 2018 bütçesine, “Trakya halkını önce fakirliğe terkedip sonra ‘toplumsal yardım’ adı altında yardım sunmak, hükümetin bölgemize ve bölge insanına yönelik ekonomi politikasındaki samimiyetsizliğini göstermektedir” diyerek “Hayır” oyu kullandı.    

AdminAdmin