Ελληνικά
Giriş Tarihi : 31-07-2017 08:40   Güncelleme : 31-07-2017 08:40

Ξάνθη: Το νερό, νεράκι. Οδηγίες της Περιφερειακής ενότητας προς τους αγρότες

Ξάνθη: Το νερό, νεράκι. Οδηγίες της Περιφερειακής ενότητας προς τους αγρότες

Η παρατεταμένη ανομβρία και οι μειωμένες χιονοπτώσεις του χειμώνα είχαν σαν αποτέλεσμα την μερική πλήρωση των φραγμάτων, την μείωση απορροής των ποταμών και υδατορεμμάτων όπως και την μεγάλη πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Σε συνδυασμό με τις μεγάλες θερμοκρασίες που επικρατούν και την αρδευτική περίοδο στο αποκορύφωμα της, παρουσιάσθηκε μεγάλη πτώση στην στάθμη των καναλιών τεχνητού εμπλουτισμού και για το λόγω αυτό συνίσταται στους καλλιεργητές  να διακόψουν την άρδευση τουλάχιστον κατά τις ώρες 11:00- 15:00 έως και την 15 Αυγούστου.

Ο περιορισμός αυτός συνίσταται αφ ενός μεν για λόγους  εξοικονόμησης ενέργειας, αφ ετέρου δε προστασίας του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπως είναι γνωστό, κατά τις ώρες αιχμής της θερινής περιόδου με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι απώλειες φτάνουν το 50%