Batı Trakya
Giriş Tarihi : 09-07-2014 12:29   Güncelleme : 09-07-2014 12:29

EMISCO'dan “İslamofobi” için ortak bildiri

SOSYAL UYUM İÇİN AVRUPA MÜSLÜMAN İNİSİYATİFİ (EMISCO) 3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen AGİT..

EMISCO'dan “İslamofobi” için ortak bildiri

SOSYAL UYUM İÇİN AVRUPA MÜSLÜMAN İNİSİYATİFİ (EMISCO) 3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen AGİT İnsani Boyut Tamamlayıcı Toplantısında bir yan etkinlik düzenledi. “İfade Özgürlüğüne saygı çerçevesinde siber nefret suçlarıyla nasıl mücadele edilmeli: İnternet’te Müslüman karşıtı nefreti karşılama sorunsalı” konulu yan etkinliğe Viyana Belediye Başkanı adına Omar El Rawi, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, Belçikalı Hukukçu ve “ThinOut”-STK Asbaşkanı Ayşe Elkılıç, Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı (ENAR) temsilcisi Julie Pascoet, Almanya IGMG temsilcisi Engin Karahan ve Avusturya İslam Toplumu Sözcüsü Carla Amina Baghajati konuşmacı olarak katıldılar.

Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri de yan etkinliğe katılarak Dunja Mijatovic’e soru sorma fırsatı yakaladırlar.

“İfade Özgürlüğü ve Azınlıkların iki kere mağduriyeti konusunun çeliştiğini bunun nasıl dengelenmesi ve önlenmesi gerektiği konusunu” dile getirdiler.

EMISCO düzenlediği yan etkinlik sonucunda elde ettiği verileri İnsani Boyut Tamamlayıcı Toplantısında AGİT’e tavsiye olarak sundu.

EMISCO’nun sunduğu tavsiye metni aşağıdadır.

 

EMISCO Tavsiyeleri

 

EMISCO yıllardır ODIHR ortağı olmuştur. EMISCO  bu önemli organizasyon ile işbirliği içerisinde Avrupa düzeyinde,   Müslüman STK'lar için nefret suçlarına karşı  eğitim programları, İnsani Boyut Uygulama Toplantılarında yan etkinlikler gibi birçok etkinlik düzenlenmiş,  Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, UNESCO ve Birleşmiş Milletler’de düzenlenen bu etkinliklere AGİT Yetkilileri misafir konuşmacılar olarak davet edilmişlerdir.

EMISCO olarak düzenli bir şekilde Varşova’daki İnsani Boyut Uygulama Toplantılarında yer aldık ve katkıda bulunduk. Son işbirliğimiz ise “İfade Özgürlüğünün Teşvik Edilmesi: Haklar, Sorumluluklar ve AGİT Taahhütleri” konulu AGİT İnsani Boyut Tamamlayıcı Toplantısı çerçevesinde gerçekleşmiş ve AGİT İfade Özgürlüğü Temsicisi Dunja Mijatovic’in konuşmacı olarak katıldığı “İfade Özgürlüğüne saygı çerçevesinde siber nefret suçlarıyla nasıl mücadele edilmeli: İnternet’te Müslüman karşıtı nefreti karşılama sorunsalı” konulu bir yuvarlak masa toplantısı olmuştur.

İfade Özgürlüğü üzerine öğleden sonraki oturumda EMISCO ve Avruda’ki diğer partnerleri aktif katılımla sivil toplumun endişelerini, islamofobi söylemi konusundaki kaygılarını, ifade özgürlüğünün sosyal medya, ana akım medya, siyasi kuruluş, hatta akademisyenler tarafından müslümanları kötü gösterecek şekilde nasıl sömürüldüğünü aktarmıştır.

İfade özgürlüğünün, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi ve insan haklarının teşviki ve korunması için  gerekli bir koşul olduğunu konusunda Birleşmiş Milletler ve AGİT’in konumunu desteklemekteyiz.

Biz temel hakların teşviki için gerekli olan ifade özgürlüğü hakkını zorlamak/reddetmek istemiyoruz, fakat biz pek çok Avrupa ülkesinde özellikle Viyana’nın batısında Müslüman toplumların bazı gazeteciler tarafından sürekli olarak nasıl taciz edildiğine, düşman gibi gösterildiğine vurgu yapmak istiyoruz.

EMISCO’nun yuvarlak masa toplantısında Müslüman STK’lar Avrupa’daki 44 milyon Müslüman arasında konuşalan konuları tartıştı.

Biz yapılan bu yan etkinlikte ortaya çıkan bazı önemli sonuçları tavsiye olarak AGİT’in dikkatine sunmak istiyoruz.

-       Biz AGİT’in Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi pek çok uluslararası kuruluş tarafından kabul edilen ve kullanılan “Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük” teriminin “İslamofobi” ile değiştirilmesi gerektiğini,

-       AGİT’in herhangi bir ülkede, gazeteci toplumu ve sıradan insanların devlet yetkililerini, karar vericileri ve güçlü eliti eleştirmesi ile ana akım ve sosyal medya tarafından güçsüz etnik ve dini azınlıklara, özellikle Müslüman topluluklara karşı yapılan  açık ve karşı propaganda arasında kesin bir  ayrım yapmasını,

-       AGİT’in, kendi haklarının korunmasını talep eden gazeteci toplumu arasında Müslüman toplulukların haklarını çiğnememeleri gerektiği konusunda farkındalık geliştirmesi,

-       Bir çok AGİT Katılımcı Ülkesinde Yahudileri ve LGBT toplumunu koruyan yasalar mevcuttur. EMISCO ve ortakları bu yasaları desteklemektedir. Fakat bizler Müslüman toplulukların da aynı yasal çerçeve kapsamına alınmasını

talep etmekteyiz,

AGİT bu sabit İslamofobik söylemin Viyana’nın batısında pek çok toplumda karşılıklı entegrasyonu zehirlediğinin farkına varmalıdır. Bu eğilim ile mücadele edebilmek için Avrupa Konseyi 21 Eylül tarihini İslamofobi ile mücadele günü olarak tespit etmiştir. Bu tip önyargıların altını çizmek ve bu inisiyatifi güçlendirmek için AGİT Avrupa Konseyi’ne destek vermelidir.